Επικοινωνία Top Scores | Διδακτικό Προσωπικό | Μήνυμα Διευθυντή Σπουδών |
Facebook Twitter Linkedin YouTube
GMAT
TOEFL
GRE
IELTS
Admissions
TOEFL

Τα αποτελέσματα των φοιτητών μας είναι τα υψηλότερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Η αναγνώριση των προσφερομένων υπηρεσιών μας τόσο από την Ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από διεθνείς οργανισμούς αποτελούν εγγύηση για την πραγματοποίηση των στόχων σας.

Προγράμματα μαθημάτων

Η δημιουργία νέων τμημάτων κάθε τέσσερις εβδομάδες καθώς και η ευελιξία επιλογής των ωρών των μαθημάτων (πρωί, απόγευμα, βράδυ) σας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε την παρακολούθησή σας την περίοδο και στο τμήμα που σας ενδιαφέρει. Η άριστα δομημένη και οργανωμένη προετοιμασία θα σας βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας σας.

Τι είναι το TOEFL

Μάθετε περισσότερα για τη δομή του τεστ.

Ερωτήσεις περί TOEFL

Μάθετε για το πως κάνετε αιτήση για να δώσετε εξετάσεις το κόστος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το τεστ.